Psihologinja i psihoterapeutkinja-supervizantica Maja Hatvalić Capurso, studij psihologije završila je u Rimu, na Facolta' di Psicologia Universita Pontificia Salesiana (2002-2008). Dobitnica je zlatne medalje Fakulteta za izvrstan uspjeh i postignuće u studiju.

Magistrirala je istraživačkim radom iz područja razvojne i grupne psihologije na temu nasilja među djecom, poznatog kao bulling, a istraživački rad je objavljen u talijanskom stručnom časopisu Orientamenti Pedagogici 2009. Po završetku studija vraća se u Hrvatsku gdje nastavlja sa kontinuiranim stručnim usavršavanjem i edukacijama.

Završila je petogodišnju školu psihoterapije kognitivno-bihevioralna terapija pri Hrvatskom udruženju kognitivno-bihevioralnih psihoterapeuta HUBIKOT i u svome radu primjenjuje tehnike i metode kognitivno-bihevioralne psihoterapije.

Područje interesa i rada su psihologija ličnosti, razvojna psihologija, psihopatologija.

Osim kognitivno-bihevioralne psihoterapije, u svom savjetodavnom radu se služi znanjem i tehnikama i iz drugih srodnih psihoterapeutskih pravaca, a to su u prvom redu Racionalno-emocionalna psihoterapija Alberta Ellisa, Sistemska terapija, Logoterapija i Transakcijska analiza, koje su sve suvremene i znanstveno potvrđene psihoterapijske metode.

Članica je Hrvatskog psihološkog društva HPD i Društva psihologa Dubrovnik, Hrvatske psihološke komore HPK i Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije HUBIKOT.
Aktivna je sudionica u svojstvu predavača ili izlagača na redovitim godišnjim konferencijama hrvatskih psihologa, te aktivna sudionica Tjedna psihologije s radionicama i predavanjima za javnost.