CJENIK USLUGA U PSIHOLOŠKOJ PRAKSI 

 

 

Inicijalni intervju 250,00 kn
Psihološko savjetovanje 250,00 kn
Psihoterapija 250,00 kn
Partnersko savjetovanje para (dva klijenta) 350,00 kn
Testiranje i dijagnostika 250,00 kn
Izdavanje nalaza i mišljenja             250,00 kn
Consulenza psicologica in lingua Italiana 250,00 kn
Psihološko savjetovanje putem Skype-a 250,00 kn